ŘEDITEL/KA ROKU 2024

Titul ŘEDITEL/KA ROKU 2024 - ředitel/ka budoucnosti je prestižní ocenění pro inovativní pokrokové ředitele škol, kteří/které se snaží naplnit vizi: Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání. 

NOMINOVAT NA OCENĚNÍ MŮŽETE ZDE. 

ŘEDITEL/KA ROKU 2024 - ředitel/ka budoucnosti bude vyhlášen/a na konferenci #ČESKObudoucnosti 1. října 2024 v Praze odbornou porotou složenou z odborníků na vzdělávání, zástupců zřizovatelů, zástupců neziskových organizací pracujících ve vzdělávání, zástupců asociací ve vzdělávání a osobností Česka. 

Hrdý partner aplikace ABSOLVENTI.cz

Cíl projektu ŘEDITEL/KA ROKU

CÍLEM vyhlášení TOP finalistů a následným udělením titulu ŘEDITEL/KA ROKU 2024 jednomu z finalistů je prestižní OCENĚNÍ inovativních a pokrokových ředitelů základních a středních škol v Česku, kteří dlouhodobě investují čas do nejmladší generace - talentu Česka, snaží se rozvíjet u svých žáků a studentů kompetence pro 21. století, vyhledávají příležitosti k jejich rozvoji, vedou je k zájmu o mimoškolní a sportovní aktivity a podílejí se na vzdělávacích projektech; případně je sami realizují. Tím ředitelé naplňují vizi: Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání a tvoří spolu s dalšími aktivitami #ČESKObudoucnosti

„Šťastná a úspěšná je ta země, ve které rodiče sázejí jabloně, o kterých ví, že už nebudou sklízet jejich plody.“

Seznam nominovaných naleznete zde

O ocenění

Nápad na ocenění ŘEDITEL/KA ROKU vznikl už v roce 2011 jako sesterský projekt těchto studií:

1. Fakulta Roku: hodnocení fakult vysokých škol podle studentů vysokých škol

2. VOŠka Roku: hodnocení vyšších odborných škol podle studentů vyšších odborných škol

3. Gympl Roku: hodnocení gymnázií podle studentů gymázií

4. Střední Roku: hodnocení středních škol podle studentů středních škol

5. Základka Roku: hodnocení základních škol podle studentů základních škol

Z výsledků všech výše zmíněných studií bylo organizačnímu týmu patrné, že v Česku jsou školy, pro jejichž vyučující a ředitele je špičkové vzdělávání cestou, jak tvořit z Česka mozkovnu světa, znalostní ekonomiku a ekonomiku inovací. Nejen pro svoji školu, svoje město nebo kraj, ale pro celé Česko. 

Oceněním TOP finalistů a následným udělením titulu ŘEDITEL/KA ROKU 2024 chceme ocenit ředitele a ředitelky základních a středních škol za jejich úsilí a pozitivní dopad na budoucnost Česka. Tím ocenit inovativní pokrokové ředitele, kteří se významně podílejí na #ČESKObudoucnosti a dlouhodobé vizi: Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání

Ocenění má také poskytnout jedinečný pohled na český vzdělávací systém, kdo jsou kdo jsou ředitelé a ředitelky, kteří mohou sloužit jako inspirace ostatním.

Přínosy ocenění ŘEDITEL/KA ROKU

Ocenění přináší konkrétní výstupy pro českou veřejnost, kdo jsou inovativní a pokrokoví ředitelé základních a středních škol v Česku. 

 

Objektivní informace

Ocenění poskytuje celému Česku aktuální, reálný a nezávislý, odbornou porotou ohodnocený, pohled na inovativní a pokrokové ředitele škol v Česku. 

Užitečný nástroj

Výstupy v podobě nominace a následného ocenění mohou sloužit jako inspirace nebo zdroj informací pro zřizovatele, rodiče, veřejnost, potenciální uchazeče o studium na školách atd. o tom, kde školy v Česku řídí pokrokoví a inovativní ředitelé. V dlouhodobém horizontu mohou všechny zainteresované skupiny získávat soustavnou zpětnou vazbu a porovnání s ostatními. 

Důvěryhodné poměření 

Žebříček TOP finalistů i samotné ocenění ŘEDITEL/KA ROKU 2024 umožňuje díky hodnocení odborné poroty objektivně identifikovat ředitele a ředitelky v Česku, u kterých mohou ostatní nalézt inspiraci.

 

 

Metodika ocenění ŘEDITEL/KA ROKU 2024

Projektový tým oslovil emailem všechny školy a jejich zřizovatele v Česku, aby je vyzval k nominaci skrz nominační formulář. 

Po získání nominace projektový tým osloví nominovaného, ověří si souhlas s nominací a vyžádá si od něj podklady pro porotu. 

Odborná porota má k dispozici seznam všech nominovaných a jejich podklady, podle kterých sestaví seznam TOP finalistů na titul ŘEDITEL/KA ROKU 2024, kteří budou pozváni na konferenci #ČESKObudoucnosti 1.10.2024 v Praze. 

Odborná porota z TOP finalistů na titul ŘEDITEL/KA ROKU vybere jednoho ředitele/ředitelku základní a jednoho ředitele/ředitelku střední školy, který/á splňuje výše uvedená kritéria a jejíž/jehož dopadem ve vzdělávání studentů nejvíce přispěl k dlouhodobé vizi: Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání. Tento ředitel/ka získá ocenění ŘEDITEL/KA ROKU 2024. 

Podkladem pro rozhodování odborné poroty jsou také data z projektů: Střední Roku, Gympl Roku a Základka Roku, které obsahují nejen hodnocení škol a učitelů. 

Termíny

Termíny ročníku 2024

Sběr nominací: červen - červenec 2024 
Sběr nominací od: škol (ředitelé, učitelé), zřizovatelé, neziskové organizace, studenti, absolventi, rodiče, veřejnost
Metoda hodnocení: hodnocení odbornou porotou 
Vyhodnocení dat a zveřejnění výsledků: 1. října 2024 na konferenci #ČESKObudoucnosti

 

 

ŘEDITEL/KA ROKU 2024

 NÁZEV ŠKOLY  Jméno ředitele/ředitelky
           ...  ...

 

FINALISTÉ ŘEDITEL/KA ROKU 2024

NÁZEV ŠKOLY  Jméno ředitele/ředitelky 
...  ...
...  ...
...   ...
 ...   ...
...  ...
...  ...
...  ... 

 

Napsali o našich projektech

TV Nova

Seznam Zprávy

České noviny

Metro

Barrandov.tv

WorldNews24

Svět hospodářství

Mediální partner
Hlavní partneři
Partneři
Partnerské školy
Mediální partner
Hlavní partneři
Partneři
Partnerské školy